Tim Mạch

Bệnh tim là một trong những bệnh phổ biến nhất ở Indonesia. Đừng mất cảnh giác, hãy nhận biết các triệu chứng và dấu hiệu, cách sơ cứu, điều trị bệnh tim trong bài viết dưới đây.